Naujausi įrašai

2018-05-31
peržiūros (123 peržiūros)
B. Krivickas neturėjo galimybių siekti mokslo, vaikystėje baigė tik Išlandžių pradžios mokyklą, tačiau tai jam nepakišo kojos siekti aukštumų meno srityje. Visą gyvenimą buvo paprastas darbininkas: daugiausiai dirbo Marijampolės cukraus fabrike. Monotonišką darbą ir kasdienybę praturtindavo menas: tapyba ir drožinėjimas.
2018-05-29
peržiūros (177 peržiūros)
Juozas Mozūraitis buvo įdomi asmenybė, kupina energijos, išmonės ir drąsos. Visą laiką pradirbęs buhalteriu, savo gyvenimą praturtino šachmatų sportu: daugkartinis Lietuvos čempionas, išugdė ne vieną puikią šachmatininkų kartą, buvo šachmatų sporto populiarintojas ir varžybų organizatorius. 1941 m. dalyvavo Kauno sukilime, kuris dar ilgai kišo koją kopiant karjeros laiptais sovietinėje Lietuvoje. Atkūrus nepriklausomybę toliau dirbo šachmatų sporto labui, rėmė Vaiko dienos centrą ir aktyviai da ...
2018-05-17
peržiūros (439 peržiūros)
Gyvendamas toli nuo Lietuvos P. Arminas neapleido savo krašto. Jo gyvenimo aistra buvo literatūra, lietuvių kalba, istorija ir menas. Dirbdamas gydytoju, ieškodamas naujų gydymo būdų nuo džiovos, šiltinės, plaučių uždegimo jis nepamiršo darbo lietuvių kultūros naudai.
2018-05-16
peržiūros (163 peržiūros)
Sofija Zaleskaitė-Kriaučiūnienė, būdama lenkų bajoraite, ilgainiui pamilo lietuvišką kraštą, žmones, kultūrą ir ėmėsi save identifikuoti lietuve. Ilgainiui jos tautinis identitetas stiprėjo, o gyvenimo prasme tapo tautinis lietuvių atgimimas bei lietuvių kalba.
2018-03-15
peržiūros (288 peržiūros)
2017-12-22
peržiūros (419 peržiūros)
2017-12-20
peržiūros (526 peržiūros)