Naujausi įrašai

2018-03-13
peržiūros (361 peržiūros)
Joana Domininka Pavalkytė-Griniuvienė (1865-08-18 Šikšnių dvaras, Kybartų valšč., Vilkaviškio apskr. – 1918-10-08 Kislovodske, Rusija) – knygnešė, visuomeninė ir politinė veikėja.
2018-02-14
peržiūros (574 peržiūros)
Aktyvus visuomenininkas Jonas Vailokaitis savo viso gyvenimo darbais įrodė, jog svarbu puoselėti ir sergėti savo tautinį identitetą, kad kiekvienam reikšminga turėti savo šaknis, išlaikyti tradicijas ir kultūrines vertybes.
2018-02-13
peržiūros (589 peržiūros)
Sūduvos krašto signataras Saliamonas Banaitis dar besimokydamas Marijampolės gimnazijoje kūrė viltingus planus ir idėjas kaip atgaivinti tautinę savimonę, žadinti lietuvių nepriklausomybės troškimą.
2018-02-03
peržiūros (670 peržiūros)
Kultūros ir tautiškumo puoselėtojas Pranas Dovydaitis savo pedagoginėje veikloje parašė daugybę mokslinių straipsnių, redagavo laikraščius, dirbo švietimo įstaigose. P. Dovydaitis kūrė katalikiškas organizacijas, nuolatos dalyvavo slaptuose ateitininkų susitikimuose, aktyviai įsitraukė į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo įvykių sūkurį. Tarpukario Lietuvoje dirbo ministru pirmininku ir aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime.
2017-12-22
peržiūros (276 peržiūros)
2017-12-20
peržiūros (376 peržiūros)
2017-12-20
peržiūros (222 peržiūros)