Naujausi įrašai

2018-10-12
peržiūros (412 peržiūros)
Juozas Kalėda knygnešiavo septynerius metus. Iš Karaliaučiaus pargabentas knygas ir leidinius slapstydavo savo namuose, vėliau juos gabendavo į paskyrimo vietą. Nuo 1900 m. bendradarbiavo su būsimuoju Lietuvos prezidentu Kaziu Griniumi, Juozu Kancleriu, Juozu Navicku ir kt. į Lietuvą gabendavo jų spaudą iš Tilžės.
2018-08-03
peržiūros (488 peržiūros)
Kostas Gurevičius – muzikas, chorvedys, dirigentas, visuomenės veikėjas, renginių organizatorius... Visai maestro veiklai apibūdinti tikriausiai pritruktų epitetų, tačiau norint trumpai pristatyti šį žmogų galima teigti, jog tai buvo reto pareigingumo ir atsidavimo žmonėms pedagogas.
2018-07-23
peržiūros (452 peržiūros)
Magdalena Birutė Stankūnienė menui ir kultūrai neabejingų marijampoliečių pamenama kaip rafinuota menotyros ir kultūros puoselėtoja, nors ir gyvendama Čikagoje, tačiau savo darbais ir šviesiomis mintimis būdama kaip niekada arti savo gimtojo krašto.
2018-05-31
peržiūros (480 peržiūros)
B. Krivickas neturėjo galimybių siekti mokslo, vaikystėje baigė tik Išlandžių pradžios mokyklą, tačiau tai jam nepakišo kojos siekti aukštumų meno srityje. Visą gyvenimą buvo paprastas darbininkas: daugiausiai dirbo Marijampolės cukraus fabrike. Monotonišką darbą ir kasdienybę praturtindavo menas: tapyba ir drožinėjimas.
2018-07-18
peržiūros (742 peržiūros)
2018-05-17
peržiūros (458 peržiūros)
2018-03-15
peržiūros (851 peržiūros)