Vyksta svetainės atnaujinimo darbai, atsiprašome už galimus nesklandumus.

  Naujausi įrašai

2018-08-03
peržiūros (158 peržiūros)
Kostas Gurevičius – muzikas, chorvedys, dirigentas, visuomenės veikėjas, renginių organizatorius... Visai maestro veiklai apibūdinti tikriausiai pritruktų epitetų, tačiau norint trumpai pristatyti šį žmogų galima teigti, jog tai buvo reto pareigingumo ir atsidavimo žmonėms pedagogas.
2018-07-23
peržiūros (135 peržiūros)
Magdalena Birutė Stankūnienė menui ir kultūrai neabejingų marijampoliečių pamenama kaip rafinuota menotyros ir kultūros puoselėtoja, nors ir gyvendama Čikagoje, tačiau savo darbais ir šviesiomis mintimis būdama kaip niekada arti savo gimtojo krašto.
2018-05-31
peržiūros (178 peržiūros)
B. Krivickas neturėjo galimybių siekti mokslo, vaikystėje baigė tik Išlandžių pradžios mokyklą, tačiau tai jam nepakišo kojos siekti aukštumų meno srityje. Visą gyvenimą buvo paprastas darbininkas: daugiausiai dirbo Marijampolės cukraus fabrike. Monotonišką darbą ir kasdienybę praturtindavo menas: tapyba ir drožinėjimas.
2018-05-29
peržiūros (447 peržiūros)
Juozas Mozūraitis buvo įdomi asmenybė, kupina energijos, išmonės ir drąsos. Visą laiką pradirbęs buhalteriu, savo gyvenimą praturtino šachmatų sportu: daugkartinis Lietuvos čempionas, išugdė ne vieną puikią šachmatininkų kartą, buvo šachmatų sporto populiarintojas ir varžybų organizatorius. 1941 m. dalyvavo Kauno sukilime, kuris dar ilgai kišo koją kopiant karjeros laiptais sovietinėje Lietuvoje. Atkūrus nepriklausomybę toliau dirbo šachmatų sporto labui, rėmė Vaiko dienos centrą ir aktyviai da ...
2018-07-18
peržiūros (239 peržiūros)
2018-05-17
peržiūros (140 peržiūros)
2018-03-15
peržiūros (380 peržiūros)