Naujausi įrašai

2019-07-30
peržiūros (247 peržiūros)
Klemensas Kvainauskas – dievdirbys, kryždirbys, medžio drožėjas, kurio rankos gilias medžio rieves vagoja kuriant buities įrankius, daiktus ir meno kūrinius. Šis medinių stebuklų kūrėjas priklauso liaudies menininkų klubui MŪZA, dalyvauja jungtinėse parodose. Surengęs dešimtis personalinių parodų regione ir visoje Lietuvoje.
2019-06-06
peržiūros (142 peržiūros)
Antanas Šergalis – visą gyvenimą gyvenęs greta meno ugdė subtilų, brandų ir išlavintą skonį kūrybai. Drožti medį pradėjo sulaukęs maždaug penkiasdešimties metų, tuo metu atsiskleidė visi A. Šergalio gabumai. Jo kūryboje dominuoja realistiniai vaizdiniai, peizažai, kaimo, senosios buities elementai, dažnai vyrauja religinė tematika.A. Šergalis 1997 m. tapo Liongino Šepkos premijos laureatu.
2019-02-12
peržiūros (477 peržiūros)
Tamošius Dulska – tragiško likimo, gausiais talentais apdovanotas kūrėjas, talentingas dievdirbys, sumanus stalius, pasakorius, muzikantas. Šį meistrą išgarsino rašytojas Kazys Boruta, pasirinkęs romano „Mediniai stebuklai“ pagrindiniu herojumi (Vincu Dovine).
2018-10-12
peržiūros (769 peržiūros)
Juozas Kalėda knygnešiavo septynerius metus. Iš Karaliaučiaus pargabentas knygas ir leidinius slapstydavo savo namuose, vėliau juos gabendavo į paskyrimo vietą. Nuo 1900 m. bendradarbiavo su būsimuoju Lietuvos prezidentu Kaziu Griniumi, Juozu Kancleriu, Juozu Navicku ir kt. į Lietuvą gabendavo jų spaudą iš Tilžės.
2018-07-24
peržiūros (542 peržiūros)
2018-07-18
peržiūros (1500 peržiūros)
2018-05-17
peržiūros (644 peržiūros)