Naujausi įrašai

2018-05-17
peržiūros (321 peržiūros)
Gyvendamas toli nuo Lietuvos P. Arminas neapleido savo krašto. Jo gyvenimo aistra buvo literatūra, lietuvių kalba, istorija ir menas. Dirbdamas gydytoju, ieškodamas naujų gydymo būdų nuo džiovos, šiltinės, plaučių uždegimo jis nepamiršo darbo lietuvių kultūros naudai.
2018-05-16
peržiūros (43 peržiūros)
Sofija Zaleskaitė-Kriaučiūnienė, būdama lenkų bajoraite, ilgainiui pamilo lietuvišką kraštą, žmones, kultūrą ir ėmėsi save identifikuoti lietuve. Ilgainiui jos tautinis identitetas stiprėjo, o gyvenimo prasme tapo tautinis lietuvių atgimimas bei lietuvių kalba.
2018-05-10
peržiūros (91 peržiūros)
Elžbietą Bendoravičiūtę sunku būtų pavadinti tik dvasininke. Pašventusi savo gyvenimą Dievui ir tarnystei atsidavė vienuolijos steigimui ir visuomeninei veiklai: E. Bendoravičiūtė rūpinosi paprastomis kaimo ir miesto merginomis, siekė suteikti likimo nuskriaustoms geresnį gyvenimą, išsilavinimą ir profesiją.
2018-04-26
peržiūros (158 peržiūros)
Aktyvus visuomeninkas Pranas Mašiotas gyenimo darbais įrodė, jog svarbu puoselėti savo tautinį identitetą, kad kiekvienam lietuviui svarbu turėti savo šaknis ir išlaikyti tradicijas.
2018-03-15
peržiūros (199 peržiūros)
2017-12-22
peržiūros (354 peržiūros)
2017-12-20
peržiūros (453 peržiūros)